close
تبلیغات در اینترنت
کتاب نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی
468

انتشار کتاب نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی

این كتاب تلاش دارد كاستی ها و نادرستی های موجود در آثار و دیدگاه های پیشین در تبیین انقلاب اسلامی ایران را رفع و تصویر قانع كننده تر و روشن تری از علل و زمینه های انقلاب ارائه نماید. نكته برجسته این كتاب تلاش نویسنده برای نشان دادن نقاط ضعف تئوری های به كار گرفته شده در تبیین انقلاب اسلامی ایران و پاسخ به سوالاتی است كه این نظریات قادر به پاسخگویی به آنها نبودند ؛ هرچند كه در این كتاب نیز برخی پرسش ها بی پاسخ گذاشته شده و كاستی هایی وجود دارد.

این كاستی ها توسط ناقد محترم و ذیل محورهایی چون عدم اتقان چارچوب نظری، تقلیل گرایی و... مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی، این مركز به عنوان مرجعی تخصصی در حوزهی تاریخ انقلاب اسلامی، در راستای انجام رسالت خود در مطالعه و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی و جهت ابهامزدایی از این دست آثار، گام جدیدی در كنار فعالیتهای پژوهشی متداول خود برداشته و طرح بررسی و نقد آثار مكتوب دربارهی انقلاب اسلامی ایران را در دستور كار خود قرار داده است كه تاكنون ده جلد از مجموعهی نقد تاریخنگاری انقلاب اسلامی

منتشر شده و كتاب حاضر یازدهمین اثر از مجموعهی مذكور و شامل شش مقاله است. اولین مقاله این مجموعه، نقد كتاب "طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران" به قلم آقای دكتر حمید هوشنگی است. این كتاب تلاش دارد كاستی ها و نادرستی های موجود در آثار و دیدگاه های پیشین در تبیین انقلاب اسلامی ایران را رفع و تصویر قانع كننده تر و روشن تری از علل و زمینه های انقلاب ارائه نماید. نكته برجسته این كتاب تلاش نویسنده برای نشان دادن نقاط ضعف تئوری های به كار گرفته شده در تبیین انقلاب اسلامی ایران و پاسخ به سوالاتی است كه این نظریات قادر به پاسخگویی به آنها نبودند ؛ هرچند كه در این كتاب نیز برخی پرسش ها بی پاسخ گذاشته شده و كاستی هایی وجود دارد. این كاستی ها توسط ناقد محترم و ذیل محورهایی چون عدم اتقان چارچوب نظری، تقلیل گرایی و...

مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع این كتاب از جمله نمونه ‌های ناكام‌ مانده در نظریه ‌پردازی انقلاب اسلامی ایران است. دشواریهای نگاه از بیرون به موضوعات اجتماعی، احساسات تحلیلگر در خصوص رخداد انقلاب و سوء گیری وی نسبت به روحانیت شیعه ، عدم شناخت دقیق ایدئولوژی شیعه ، استفاده از منابع دست دوم و غیرمستند و حتی اظهارات بدون سند از جمله عواملی هستند كه تحقیق مذكور را از مسیر علمی خارج ساخته‌اند و آن را همردیف سایر آثاری نموده است كه نتوانستند انقلاب اسلامی ایران را به خوبی تبیین نمایند.

تعداد بازديد : 448
ابزار هدایت به بالای صفحه

افزايش سايز فونتکاهش سايز فونت